Klinikkropogfysik_fysioterapi_behandling_14Klinikkropogfysik_fysioterapi_behandling_14

Smerter i ryggen

Smerter i ryggen er et vidt begreb, som dækker alt fra prolaps og 'hold i ryggen' til muskulære spændinger og instabilitet omkring rygsøjlen. Mere udefinerbare lidelser som fibromyalgi og andre former for nervesmerter ses også i klinikken.

I behandlingen af rygsmerter er det essentielt at finde frem til den udløsende faktor og den rette sammenhæng mellem de ofte mange overlappende symptomer på samme tid. I klinikken ser jeg mange med smerter i ryggen i varierende grad, og jeg finder ofte mange enslydende symptomer og gener, som påvirker din dagligdag i større eller mindre grad. 

Overordnet set kan man dele rygsmerter op i akutte og langsomt progredierende samt muskulære og discugene smerter.

Disse 4 kategorier bruger jeg til at bestemme, hvilken fremgangsmåde jeg vil benytte, for at hjælpe kroppen og dermed dig videre mod en smertefri hverdag. I nogle tilfælde er det første indtryk lidt uklart, da flere strukturer ofte er i spil og forstyrrer det samlede billede af rygproblematikken. Her er erfaring og en række test og undersøgelser mit vigtigste værktøj til at finde frem til den primære struktur og den mest effektive behandling for at hjælpe dig i mål. 

I behandlingen gør jeg bl.a brug af 
Generelle manuelle teknikker 
McKenzie undersøgelses- og behandlingsprincipper
Akupunktur (traditionel kinesisk)
IMS akupuktur (intramuskulær stimulering)
Kinesiotape
Øvelser og træning